Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας της επιχείρησής σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα μελήματα κάθε επιχειρηματία.

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης δίνουν τέλος στην ανασφάλειά σας.

Κι αυτό γιατί, έχουμε δημιουργήσει για τους πελάτες μας, πρωτοποριακά προγράμματα που ασφαλίζουν κάθε Επιχείρηση {Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (γραφεία, ιατρεία κ.λ.π.), Καταστήματα εμπορικών επιχειρήσεων, Αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων, Μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, Μικρές ή και μεσαίες Τουριστικές Μονάδες (Ξενοδοχεία-Πανσιόν-Ξενώνες), Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Εκπαιδευτηρίων, Νηπιαγωγείων, Οικοτροφείων, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, Ωδείων, και Φροντιστηρίων)}, προγράμματα για την Ομαδική Ασφάλιση των εργαζομένων, προγράμματα για την Αστική Ευθύνη και άλλες ασφαλίσεις που απειλούν την Επιχείρηση σας. Όλα τα προγράμματα διαθέτουν καλύψεις σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που είναι δυνατόν να απειλήσουν την επιχείρηση σας. Παράλληλα για τους πελάτες μας που χρειάζονται εξατομικευμένες λύσεις πέρα από τη λογική των πακέτων, διατίθενται και οι Ελεύθεροι Εμπορικοί και Βιομηχανική Κίνδυνοι, που δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ιδιαίτερου πλαισίου ασφάλισης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης σας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.