Νομικής Προστασίας

Ο κλάδος ασφάλισης Νομικής Προστασίας είναι εξειδικευμένος. Παρατηρώντας καθημερινά τα αυξανόμενα προβλήματα της εποχής μας, που  συχνά πλέον, μας φέρνουν αντιμέτωπους με δικαστικές διαμάχες,το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου, μπορεί να σας προτείνει λύσεις για την κάλυψη θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή ιδιωτική ή επαγγελματική δραστηριότητα σας.

Σας προτείνει λύσεις και σας καθοδηγεί για θέματα νομική φύσεως, όπως:

Ποινική Νομική Προστασία

Νομική Προστασία Οικογένειας

Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού

Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής

Νομική Προστασία Διαχείρισης Πολυκατοικιών

Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Νομική Προστασία Επαγγελματιών (Ιατρών, Φαρμακοποιών, Πολιτικών Μηχανικών κ.λ.π.)