Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Το αυτοκίνητο είναι το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούμε για να ικανοποιεί τις καθημερινές μας ανάγκες και επιθυμίες. Αποτελεί ανάγκη κατοχής και όνειρο απόκτησης. Για να το κυκλοφορείτε με ασφάλεια και υπευθυνότητα, πρέπει να είναι ασφαλισμένο, τουλάχιστο με τις βασικές καλύψεις όπως ορίζει ο νόμος.

Προσφέρουμε την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης για το όχημά σας, από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς, βασισμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

 

Καλύψεις

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Σωματικές βλάβες/Υλικές ζημιές τρίτων)

Καλύπτει τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου για: Σωματικές βλάβες τρίτων / Υλικές Ζημιές τρίτων, Σωματικές βλάβες επιβαινόντων, Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια κλοπής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πυρκαγιά που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο αντικείμενο, πτώση κεραυνού ή αυτόματη ανάφλεξη του ή από πρόσκρουση

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ

Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Καλύπτει την ολική απώλεια του αυτοκινήτου

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Καλύπτει την απώλεια μερών ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου

ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

Παρέχεται ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μέχρι 90 μέρες

ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ (Μικτή) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ €

Καλύπτει τις ζημιές του αυτοκινήτου από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα.

ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Καλύπτει τις ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (χάραγμα, σπρέι, οξέα κ.λ.π).

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Καλύπτει τις ζημιές από πλημμύρα, σεισμό ,ανεμοθύελλα ή άλλη φυσική διαταραχή

ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ

Καλύπτει τις ίδιες ζημιές του οχήματος όταν αυτές προκληθούν κατά τη διάρκεια που το όχημα είναι στην κατοχή του κλέφτη.

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Καλύπτει την θραύση στα τζάμια του αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένου κόστους αγοράς και τοποθέτησης και καθαρισμού του αυτοκινήτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Καλύπτει τον οδηγό σε περίπτωση τροχαίου για θάνατο ή διαρκή ανικανότητα.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντα του ασφαλισμένου σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι μόνο !

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Καλύπτει μόνο τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου από πρόσκρουση με ανασφάλιστο όχημα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS

Καλύπτει την πρόκληση μέχρι τριών ζημιών στη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους χωρίς επιβάρυνση Malus.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Παρέχεται επί τόπου βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος για:

- Φωτογράφηση και καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος

- Συγκέντρωση στοιχείων τυχόν μαρτύρων

- Ειδοποίηση αρμοδίων αρχών

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρέχεται Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια, 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο