Αστική Ευθύνη

Γενική Αστική Ευθύνη

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή ιδιώτες που επιθυμούν κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών / γραφείων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και / ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του ασφαλισμένου κτιρίου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο διαχειριστής.

Η Ασφάλιση απευθύνεται…Σε διαχειριστές πολυκατοικιών, γραφείων.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία χώρων εμπορικών καταστημάτων / γραφείων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του ασφαλισμένου εμπορικού καταστήματος και/ή γραφείου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες / χρήστες χώρων εμπορικών καταστημάτων – γραφείων.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία κοινόχρηστων χώρων εμπορικών κέντρων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και / ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του ασφαλισμένου εμπορικού κέντρου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο διαχειριστής.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε διαχειριστές και / ή ιδιοκτήτες εμπορικών κέντρων.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία εστιατορίων – ζαχαροπλαστείων – κέντρων διασκέδασης

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές συνεπεία ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του ασφαλισμένου εστιατορίου – ζαχαροπλαστείου – κέντρου διασκέδασης και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Τροφική δηλητηρίαση.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες εστιατορίου – ζαχαροπλαστείου – κέντρου διασκέδασης που λειτουργούν κατόπιν νομίμου αδείας.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία γυμναστηρίων – σχολών χορού – φροντιστηρίων – βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών και παιδότοπων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του ασφαλισμένου γυμναστηρίου – σχολής χορού – εκπαιδευτηρίου και οφείλονται ή στην κακή κατάσταση ή κακή λειτουργία των εν γένει εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου γυμναστηρίου-σχολής χορού – εκπαιδευτηρίου.

Τροφική δηλητηρίαση.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, σχολών χορού, εκπαιδευτηρίων (σχολεία – φροντιστήρια/ νηπιαγωγεία) βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών και παιδοτόπων.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την ανέγερση οικοδομών

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που τυχόν προξενηθούν από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός από την εκτέλεση του ασφαλιζόμενου έργου.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οικοδομών, τεχνικές εταιρίες, οικοδομικές επιχειρήσεις, μηχανικούς και εργολάβους οικοδομών.

Ασφάλιση αστική ευθύνη μελών ερασιτεχνικών συλλόγων κυνηγών

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που θα συμβεί κατά την διάρκεια και μόνο του κυνηγιού και σε τόπο και χρόνο που επιτρέπεται η άσκησή του, για το οποίο θα ευθύνονται τα μέλη του συλλόγου.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε μέλη Συλλόγων Ερασιτεχνών κυνηγών. Δεν προσφέρεται σε μεμονωμένους κυνηγούς.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία συνεργείων καθαρισμού

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεργείου καθαρισμού σε διάφορους χώρους/ κτίρια, για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλισμένος.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε επιχειρήσεις συνεργείων καθαρισμού.

Ασφάλιση αστική ευθύνη από την λειτουργία ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων

Αστική Ευθύνη προς τρίτους από σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των χώρων του ασφαλισμένου ξενοδοχείου / ενοικιαζόμενου δωματίου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Τροφική δηλητηρίαση.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια με νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από την λειτουργία κινηματογράφων – θεάτρων – συνεδριακών κέντρων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές συνεπεία ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του ασφαλισμένου κινηματογράφου – θεάτρου – συνεδριακού κέντρου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Τροφική δηλητηρίαση.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες κινηματογράφων – θεάτρων – συνεδριακών κέντρων που λειτουργούν κατόπιν νομίμου αδείας.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από την λειτουργία κατασκινώσεων / camping

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους (κατασκηνωτές, επισκέπτες) από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων της ασφαλισμένης κατασκήνωσης / camping και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Τροφική δηλητηρίαση.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατασκηνώσεων / camping.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης ιδιώτη

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που τυχόν προξενηθούν από τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου ως ιδιώτη, στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

Ασφάλιση Αστική ευθύνη Από την λειτουργία ξενοδοχείων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους (πελατών, επισκέπτες) από Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημιές που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που τυχόν συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του ασφαλιζόμενου ξενοδοχείου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος.

Τροφική δηλητηρίαση

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων

Ασφάλιση Αστική ευθύνη Συντήρηση ανελκυστήρων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του συντηρητή του ανελκυστήρα, από σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες, που θα συμβούν από την λειτουργία του ασφαλισμένου ανελκυστήρα συνεπεία ατυχήματος, και για τις οποίες ευθύνεται ο ασφαλισμένος. Δεν καλύπτονται ζημίες στον ίδιο τον ανελκυστήρα από οποιαδήποτε αιτία.