Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Τα τελευταία χρόνια, επενδύονται σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες (στις στέγες των κατοικιών ή εκτάσεις αγροτών) και από επιχειρηματίες (μεγάλα πάρκα ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις) στοχεύοντας σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί η ανάγκη κάλυψή τους από μία σειρά κινδύνων.

Οι καλύψεις για τα Φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά κινδύνους όπως:

Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού

Ευρεία έκρηξη

Πυρκαγιά από δάσος

Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες

Κακόβουλος Βλάβη

Τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ζημία λόγω Βραχυκυκλώματος, (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα

Χιόνι, χαλάζι, παγετός

Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό

Απομάκρυνση συντριμμάτων

Εξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων

Νόμιμη Αστική Ευθύνη έναντι Γειτόνων ή/και τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης

Επιπλέον, προαιρετικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω καλύψεις:

Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού

Απώλεια κερδών

Πλήρης κάλυψη Μηχανικών Βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των Μηχανικών Βλαβών

Γενική Αστική Ευθύνη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον γραφείο μας.